PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK WROTKOWSKI

Oferujemy usługi:
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych budynków jedno i wielorodzinnych
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych hoteli
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych budynków szkolnych, sal gimnastycznych, sal sportowych
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych sal widowiskowych, teatralnych, boisk
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych świetlic, domów kultury
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych budynków użyteczności publicznej
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych komend policji, sądów, zakładów karnych
 • projektowanie instalacji elektrycznych nowych obiektów przemysłowych i modernizacja istniejących
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • projekty budowlane i wykonawcze sieci elektrycznych zewnętrznych
 • projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych obiektów sakralnych, zabytkowych
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • kosztorysowanie

Przy współpracy z doświadczonymi architektami, konstruktorami i branżystami,
wykonujemy projekty wielobranżowe wyżej wymienionych obiektów.
Copyright PPBO