PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK WROTKOWSKI

Wybrane realizacje projektów:

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wisznia Mała, działki nr 68 i 69 - rok 2021

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych rozbudowy budynku zespołu szkolnoprzedszkolnego
w Tyńcu Małym działka nr 127/4 obręb Tyniec Mały gm. Kobierzyce - rok 2021

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy przedszkola i żłobka w Krotoszynie Działki nr 2127/3, 2182/3 i 2182/6 ob.1 Krotoszyn - rok 2021

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Krótkiej w Międzyrzeczu wraz z projektem usunięcia kolizji mapowietrznej linii SN 15kV oraz stacjami łądowania samochodów elektrycznych - rok 2021

 - Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiania, wyłącznika p.poż. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 75 - rok 2021

 - Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych hali produkcyjnej w Barlinku - Barlinek Inwestycje SP. z o.o. - rok 2021

 - Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku biurowo - socjalnego w Barlinku - Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. - rok 2021

 - Projekt budowlany i techniczny instalacji elektrycznych Domu Winiarza w Świdnicy koło Zielonej Góry- rok 2021

 - Projekt budowlany i techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy budynku zespołu szkolnoprzedszkolnego przy ul.Marii Konopnickiej 2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola, dz. nr: 30, 31/12, 31/20, 1109 obręb: 0003 Gmina Reszel - rok 2021

 - Projekt techniczno-wykonawczy instalacji elektrycznych remontu pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Hospocjum, RTG Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą - rok 2021

 - Projekt budowlany i tehniczny instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, Zabór dz. 286/4 - rok 2021

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z częścią kosztorysową budowy budynku, termomodernizacji budynku, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na żłobek i przedszkole oraz dobudowa zewnętrznej klatki schodowej, wiatrołapu i pochylni. Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9, Gmina Bledzew - rok 2021

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z częścią kosztorysową w ramach zadania "Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze poprzez: modernizację istniejącej kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku „C”, wymiana oświetlenia w budynkach "A", "B" i "C", termomodernizacja budynku „C”, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiana instalacji c.o. w budynku „C”, wymiana instalacji c.o. w budynku "A", budowa instalacji zewnętrznej ciepłej wody użytkowej do budynku "C", ul. R. Traugutta miasto Kamienna Góra, nr działki 276, 277, 471 , jed. ewid. 020701-1 Kamienna Góra" - rok 2021

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy budynku pretriażu dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra dz. 61/9, ark.2, obr. 0017 - rok 2021

 - Projekt budowlany i techniczny instalacji elektrycznych budowy laboratorium weterynaryjnego w Otyniu działka nr 553/20 ob. 1 - rok 2021

 - Projekt wykonawczy branży elektrycznej detekcji gazu w obszarze LEONARDO II w hali produkcyjnej w Rockwool Polska w Cigacicach. - rok 2021

Projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych hal magazynowych, magazyno - socjalnych, magazynowo - biurowych, produkcyjnych, budynków usługowych, usługowo - mieszkalanych. Projekty budowlane stacji  transformatorowych - rok 2021
 - Projekt budowlany i wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy szkoły podstawowej  działka nr 149/5 i 150/9 w miejscowości Krosinko etap II - grudzień 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych  budowy hali sportowej wraz
z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - grudzień 2020
 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - grudzień 2020
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy hotelu Amadeus  w Zielonej Górze, ul. Polna  obręb 19,
działka nr 234, 233/2, 233/11 - listopad 2020

 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy żłobka w Zielonej Góze przy ul. Piaskowej - listopad 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali magazynowej Masterchem w Zielonej Górze ul. Przylep - Zakładowa wrazz usunięciem kolizji kablowej linii nN - wrzesień 2020

 - Opracowanie PFU parkingu wielopoziomowego z infastrukturą zewnętrzną wraz z boiskiem do koszykówki
- listopad 2020


 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych zabudowy zespołu kontenerów biurowych z częścią socjalną na terenie zakładu Rockwool Polska - Cigacice ul. Kwiatowa 14 dz. nr 55 obręb Górki Małe - październik 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Odzieżowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 8. - wrzesień 2020

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji niskoprądowych budowy archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu, działka nr: 2/15, 2/16, 2/13, obręb: 0103 - sierpień 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na bud. dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech. działka nr 174/3 obręb 0003 Czernica- sierpień 2020

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania projektowanych słupków elektromechanicznych oraz kamer CCTV na obszarze deptaka (Al. Niepodległości - Stary Rynek - Kupiecka)
w Zielonej Górze - lipiec 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu
nr 3B wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie dz. nr 172/11 - lipiec 2020


 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wymiany instalacji elektrycznych w budynku nr 1 wchodzącego w skład obiektów Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie dz. nr 172/11

- lipiec 2020


 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wymiany instalacji elektrycznych w budynku nr 2 wchodzącego w skład obiektów Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie dz. nr 172/11

- lipiec 2020
 - Projekt budowlany i wykonawczy budynku nr 3A wchodzącego w skład obiektów Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie dz. nr 172/11 - lipiec 2020


 - Projekt budowlany i wykonawczy instalajci elektrycznych i niskoprądowych wraz z częścią kosztorysową przebudowy wewnętrznej oraz wykonania instalacji SSP w budynku biurowym przyul. Podgórnej 9B w Zielonej Górze, dz. nr ew. 128/5 - czerwiec 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z częścią kosztorysową budowy budynku świetlicy w sołectwie Barcikowice dz. 131/2 - czerwiec 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na obszar przetwarzania wyrobów z wełny mineralnej w Zakładzie Rockwool Polska Cigacice ul. Kwiatowa 14, dz. nr 55, obręb Górki Małe - maj 2020
 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z częścią kosztorysową budowy pomieszczeń szatni, wc i świetlicy zajęciowej dla dziecii młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy Zielona Góra
ul. Wyszyńskiego dz. nr 40 i 138/14 - kwiecień 2020

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy budynku biurowego wraz z halą namiotową - marzec 2020

 - Projekt wykonawczy

modernizacji oświetlenia LED w hali montażu w fabryce pojazdów szynowych H.Cegielski Sp. z o.o. Poznań ul. 28 czerwca 1956r. nr 223/229 - luty 2020

- Projekt budowlany i wykonawczy wraz z częścioą kosztorysową instalacji elektrycznych i niskoprądowych odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gm. Dobiegniew dz. nr 56/3 - luty 2020

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych obiektu handlowo - usługowego przy ulicy Gdyńskiej w Krakowie
- luty 2020

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy kompleksu szkolnego

w Plewiskach - grudzień 2019.

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie
- grudzień 2019
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Domu Opieki Całodobowej w Zielonej Górze przy ul. Racula-Drzonkowskiej działka nr 118/3 i 118/5 - grudzień 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy budynku handlowo – usługowego wraz
z powierzchnią ekspozycyjną, magazynową, drogami, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą - ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - grudzień 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowytch w ramach zadania "Rozbiórka istniejącego budynku handlowo-usługowego, budowa w tym miejscu budynku mieszkalno – usługowego czterokondygnacyjnego z lokalami użytkowymi w poziomie parteru na działce nr 306, rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku biurowego o jedną kondygnacje oraz zmianę sposobu użytkowania piętra II oraz części piętra I na Hostel na działce nr 305 przy Al. Niepodległości 8A oraz budowa parkingu na działce 320/19 w Zielonej Górze" - listopad 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych monitoringu wizyjnego CCTV Parku Miejskiego w Sławie oraz budowy oświetlenia ul. Odrodzonego Wojska Polskiego wraz z przebudową chodnika - wrzesień 2019
- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obiektu szklarniowego wraz z częścią biurowo socjalną z zasilaniem i sterowaniem urządzeniami technologicznymi - Smart Vegatables Green Factory - Zdunowo - sierpień 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji i sieci elektryczych budowy Placu Teatralnego w Zielonej Górze - sierpień 2019
 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy garażu podziemnego wielostanowiskowego z częścią magazynową. Zielona Góra, Plac Słowiański 10 - lipiec 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy hotelu robotniczego z zapleczem gastronomicznym z zagospodarowaniem terenu i infratsrukturą techniczną w ZIelonej Górze ul. Gorzowska - lipiec 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku magazynu komponentów chemicznych do produkcji oraz budynku oczyszczalni ścieków przemysłowych, Zielona Góra ul. Foluszowa - lipiec 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie - lipiec 2019
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy budynku szpitalnego nr 13 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - lipiec 2019
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy hali montażowo-magazynowej z węzłem socjalno-sanitarym oraz częścią biurową  - Żary - lipiec 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy szkoły podstawowej

w Wirach - czerwiec 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy gminnego zespołu szkolno - przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim - maj 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego CCTV na Placu Chorążego Starca w Dobiegniewie - maj 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy budynku laboratorium centralnego Zakładu Rockwool Polska w Cigacicach oraz projekt budowlany i wykonawczy przebudowy zalicznikowego zasilanie budynku laboratorium - maj 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budynku biurowo - gastronomicznego

przy ul. Chemicznej, Zielona Góra - styczeń 2019

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku Laminacji w zakładzie Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o. o.  - Żary - styczeń 2019
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niwnicy - rok 2016

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy hali sportowej wraz

z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz niezbędną infrastrukturą w Oleśnicy - rok 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Rozbudowy Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murownej Goślinie, ul. Szkolna 1 - rok 2016
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji niskoprądowych budowy budynku Sądu Rejonowego wraz z zamkniętym parkingiem dla konwojów z aresztantami i parkingami dla pracowników i klientów sądu w Stargardzie Szczecińskim - rok 2014
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku głównego, garażowego socjalnego, sieci zewnętrznych inwestycji: budowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim - rok 2014
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy szkoły podstawowej w Baranowie - rok 2016
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy - grudzień 2017
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy z przebudową zabytkowego wiatraka w Polkowicach - wrzesień 2017
Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Zaborze- styczeń 2017
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie" - kwiecień 2018
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych Budowy Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, działka nr 76/11 - kwiecień 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy budynku mieszkalno - usługowego w Sławie, ul. H.Pobożnego dz. 448 - kwiecień 2018.

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, ul. Gorzowska 11".

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulic Łężyca - Konwaliowa, Łężyca - Różana - kwiecień 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy Sali wielofunkcyjnej pomieszczeń przynależnych do Szczanieckiego Ośrodka Kultury Szczaniec 73 gm. Szczaniec - marzec 2018

 

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i CCTV budowy parkingu samochodów osobowych, chodnika komunikacji pieszej, poszerzenia wjazdu do zakładu Saint Gobain Innovatic Materials Sp. z o.o. Oddział Enkapsulacji w Żarach ul. Szklarska 27 - luty 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych projektowanych warsztatów szkolnych w Zielonej Górze ul. Botaniczna dz. 119/2 - luty 2018

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego w Sulechowie, ul. Konstytucji 3 Maja dz. nr 147/17

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy budynku handlowego z budową węzła cieplnego w Zielonej Górze przy ul. Braniborskiej 15b - luty 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście - październik 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy przychodni w Grębocicach - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy hotelu Ruben w Zielonej Górze - Al. Konstytucji 3 Maja 1A - rok 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na centrum rehabilitacji w Czerwieńsku przy ul. Zielonogóskiej - kwiecień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zasilania urządzeń obsługi klienta w linii DRIVE oraz oświetlenia ogródka przy istniejącej restauracji McDonald's w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego - listopad 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych oświetlenia terenu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze - grudzień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy istniejącego budynku biurowo - usługowego w zabudowie parterowej w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna - lipiec 2017

- Projekt budowlany instaalcji elektrycznych przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 - listopad 2017

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy przedszkola miejskiego nr 1 przy ul. Mickiewicza 1 w Lubaniu - grudzień 2017

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy oświetlenia ulic. Łężyca - Geodetów, Łężyca - Inwestycyjna, Łężyca - Geologów - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy oświetlenia ulic. Łężyca - Urbanistów - wrzesień 2017 - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Jędrzychowskiej oraz fragmencie odcinka S4 - wjazd do Zatonia - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - sierpień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej relacji: Ochla - Kiełpin - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - lipiec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej w Marzęcinie - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - październik 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Botanicznej - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - styczeń 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy części pomieszczeń budynku administracyjno - usługowego - terminal towarowy w Olszynie - wrzesień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku przychodni w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli. Nowa Sól ul. Chałubińskiego 7 - maj 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku interny w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli. Nowa Sól ul. Chałubińskiego 7 - maj 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku głównego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 - grudzeiń 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy hali produkcyjnej w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20 - maj 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy z nadbudową budynku biurowo - usługowego w Zielonej Górze przy ul. ALeja Konstytucji 3 Maja 1 - maj 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy budynku garażowo - warsztatowego Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim - czerwiec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy z nadbudową budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego - lipiec 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy centrum badawczo-rozwojowego wytwarzania i oceny żywności wysokiej jakości w miejscowości Mrozów w Gmine Miękinia  - czerwiec 2017

 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych  budowy łącznika hali kwiatowej oraz dobudowy hali magazynowej w ZIelonej Górze przy ul.ALeja Zjednoczenia - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych  przebudowy placu Generała Maczka w Żaganiu - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instaalcji elektrycznych budowy budynku szkoleniowo - magazynowego Gospodarstwa Rybackiego w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13 - marzec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO - sierpień 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych modernizacji Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Zakładu Karnego w Wałowicach (7 budynków oraz sieci zewnętrzne) - rok 2009

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy kompleksu szkolnego w Plewiskach - rok 2013

- Projeky budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowej (6 budynków, sieci zewnętrzne) - rok 2014


- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy hotelu "Siwy Brzeg" w Limanowej - rok 2015

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji niskoprądowych budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu Gmina Białe Błota - rok 2012

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych zabudowy nowej instalacji technologii montażu uszczelek na szybach samochodowych (linia enkapsulacji) w obszarze istniejącej zabudowy zakładu Saint Gobain Polska Sp. z o.o. Euroveder Oddział w Żarach.

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Domu Seniora w Jarogniewicach - rok 2015

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych osiedla budynków socjalnych (4 budynki) w Środzie Śląskiej - rok 2015

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy hotelu Śródmiejskiego w ZIelonej Górze ul. Żeromskiego 23 - rok 2014

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dwóch budynków mieszkalnych wielolokalowych w Boesławcu przy ul. Staroszkolnej - rok 2013

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy nowegp budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie ul. Moniuszki

 


Copyright PPBO