Wybrane realizacje projektów:

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niwnicy - rok 2016
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Rozbudowy Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murownej Goślinie, ul. Szkolna 1 - rok 2016
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji niskoprądowych budowy budynku Sądu Rejonowego wraz z zamkniętym parkingiem dla konwojów z aresztantami i parkingami dla pracowników i klientów sądu w Stargardzie Szczecińskim - rok 2014
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku głównego, garażowego socjalnego, sieci zewnętrznych inwestycji: budowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim - rok 2014
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy szkoły podstawowej w Baranowie - rok 2016
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy - grudzień 2017
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy z przebudową zabytkowego wiatraka w Polkowicach - wrzesień 2017
Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Zaborze- styczeń 2017
- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie" - kwiecień 2018
- Projekt budowlany instalacji elektrycznych Budowy Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, działka nr 76/11 - kwiecień 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy budynku mieszkalno - usługowego w Sławie, ul. H.Pobożnego dz. 448 - kwiecień 2018.

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, ul. Gorzowska 11".

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulic Łężyca - Konwaliowa, Łężyca - Różana - kwiecień 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy Sali wielofunkcyjnej pomieszczeń przynależnych do Szczanieckiego Ośrodka Kultury Szczaniec 73 gm. Szczaniec - marzec 2018

 

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i CCTV budowy parkingu samochodów osobowych, chodnika komunikacji pieszej, poszerzenia wjazdu do zakładu Saint Gobain Innovatic Materials Sp. z o.o. Oddział Enkapsulacji w Żarach ul. Szklarska 27 - luty 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych projektowanych warsztatów szkolnych w Zielonej Górze ul. Botaniczna dz. 119/2 - luty 2018

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego w Sulechowie, ul. Konstytucji 3 Maja dz. nr 147/17

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy budynku handlowego z budową węzła cieplnego w Zielonej Górze przy ul. Braniborskiej 15b - luty 2018

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście - październik 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy przychodni w Grębocicach - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy hotelu Ruben w Zielonej Górze - Al. Konstytucji 3 Maja 1A - rok 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na centrum rehabilitacji w Czerwieńsku przy ul. Zielonogóskiej - kwiecień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych zasilania urządzeń obsługi klienta w linii DRIVE oraz oświetlenia ogródka przy istniejącej restauracji McDonald's w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego - listopad 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych oświetlenia terenu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze - grudzień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy istniejącego budynku biurowo - usługowego w zabudowie parterowej w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna - lipiec 2017

- Projekt budowlany instaalcji elektrycznych przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 - listopad 2017

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy przedszkola miejskiego nr 1 przy ul. Mickiewicza 1 w Lubaniu - grudzień 2017

 - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy oświetlenia ulic. Łężyca - Geodetów, Łężyca - Inwestycyjna, Łężyca - Geologów - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budowy oświetlenia ulic. Łężyca - Urbanistów - wrzesień 2017 - wrzesień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Jędrzychowskiej oraz fragmencie odcinka S4 - wjazd do Zatonia - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - sierpień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej relacji: Ochla - Kiełpin - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - lipiec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej w Marzęcinie - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - październik 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Botanicznej - w ramach zadania "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - styczeń 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy części pomieszczeń budynku administracyjno - usługowego - terminal towarowy w Olszynie - wrzesień 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku przychodni w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli. Nowa Sól ul. Chałubińskiego 7 - maj 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku interny w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli. Nowa Sól ul. Chałubińskiego 7 - maj 2017

- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku głównego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 - grudzeiń 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy hali produkcyjnej w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20 - maj 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy z nadbudową budynku biurowo - usługowego w Zielonej Górze przy ul. ALeja Konstytucji 3 Maja 1 - maj 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy budynku garażowo - warsztatowego Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim - czerwiec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych rozbudowy z nadbudową budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego - lipiec 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy centrum badawczo-rozwojowego wytwarzania i oceny żywności wysokiej jakości w miejscowości Mrozów w Gmine Miękinia  - czerwiec 2017

 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych  budowy łącznika hali kwiatowej oraz dobudowy hali magazynowej w ZIelonej Górze przy ul.ALeja Zjednoczenia - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych  przebudowy placu Generała Maczka w Żaganiu - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instaalcji elektrycznych budowy budynku szkoleniowo - magazynowego Gospodarstwa Rybackiego w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13 - marzec 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO - sierpień 2017

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych modernizacji Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie - kwiecień 2017

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych Zakładu Karnego w Wałowicach (7 budynków oraz sieci zewnętrzne) - rok 2009

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy kompleksu szkolnego w Plewiskach - rok 2013

- Projeky budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowej (6 budynków, sieci zewnętrzne) - rok 2014


- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych przebudowy hotelu "Siwy Brzeg" w Limanowej - rok 2015

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji niskoprądowych budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu Gmina Białe Błota - rok 2012

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych zabudowy nowej instalacji technologii montażu uszczelek na szybach samochodowych (linia enkapsulacji) w obszarze istniejącej zabudowy zakładu Saint Gobain Polska Sp. z o.o. Euroveder Oddział w Żarach.

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Domu Seniora w Jarogniewicach - rok 2015

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych osiedla budynków socjalnych (4 budynki) w Środzie Śląskiej - rok 2015

- Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy hotelu Śródmiejskiego w ZIelonej Górze ul. Żeromskiego 23 - rok 2014

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dwóch budynków mieszkalnych wielolokalowych w Boesławcu przy ul. Staroszkolnej - rok 2013

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy nowegp budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie ul. Moniuszki

 


Copyright PPBO